Vet du verkligen vad du matar din häst med?

Ett miljövänligt stall / Permalink / 0
I det vilda består hästens föda av gräs (näringsrikt grovfoder, allt som har med gräs att göra - hö,sillage, ensillage, halm, gräs, bete.) Grovfodret ska utgöra basen i hästens foderstat. Många väljer även att kompletera med kraftfoder, vad som ges beror på häst och användning. 
Det mesta av vårt foder odlas i Sverige me en del importeras. Odlingen är det som påverkar miljön mest negativt. Bekämpningsmedel, kemikalier och växthusutsläpp från maskiner. När vi odlar såbidrar vi även till övergödning i sjöar och kustzoner över hela världen eftersom det sker läckage av växtnäring. Något som är ett globalt problem är att vår matjord förstörs genom erosion och fortfarande sker avskogning för odling och betesmark vilket bidrar till koldioxidutsläpp och att vi förlorar biologisk mångfald. Den negativena påverkan från odlingen ökar med de grödor som finns i kraftfodret specielt när de odlas i varma länder med mer bekämpningsmedel och som har svag lagstifning kring miljön. Bekämpningsmedel utgör en stor hälsorisk för arbetarna i jordbruket och naturen.
 
Vad kan man som hästägare göra då? Generellt sett kan man säga att det innebär en lägre miljöpåverkan att odla grovfoder jämfört med de grödor som används till kraftfoder. Att odla hö eller hösilage är också positivt för markens kvalitet genom att det bidrar med mullämnen som även binder kol vilket i sin tur bidrar till att motverka klimatförändringarna. Använd er av oberoende foderrådgivare (oberoende menas med att personen säljer inget foder och kommer inte be dig att köpa något den säljer endast rådgivning vilket gör att du inte köper tillskott som inte behövs) En bra sida att hitta oberoende foderrådgivar är hastsverige.se. Se till att en så stor del av hästens foderstat som möjligt består av ett bra grovfoder. Håll sedan löpande koll på din hästs hull för att vid behov justera foderstaten. Förutom att det är bättre för miljön och för hästen att minska på kraftfodret så sparar man hur mycket pengar som helst på att minska användningen av kraftfoder. Om du behöver komplettera foderstaten med kraftfoder så undvik att köpa kraftfoder med soja som proteinråvara. Om hästen behöver mer protein så går det utmärkt att ersätta den med till exempel hetluftstorkad lucern, som ju dessutom har fördelen att vara ett grovfoder. Fråga efter foder som är odlat enligt miljö (hållbarhets)märkningar som EU-ekologiskt, KRAV och Svenskt Sigill.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Till top