Låt din häst gå på bete

Ett miljövänligt stall / Permalink / 2
Nu är det sommar och många har sina hästar på bete eller ska snart släppa dem. Det finns många bra anledningar till att det är så viktigt att vi låter våra hästar gå på bete, till exempel får de utöva sina naturliga beteenden och socialisera sig med andra hästar. När de betar gör dem också ett viktigt jobb för andra växter och djur när det håller landskapen öppna. Nu för tiden betas det mindre och markerna växer igen, det gör så att den biologiska mångfalden hotas och varitationen av olika arter riskerar att dö ut. Betesmarkerna är en mycket viktig del i vårat ekosystem för att bin ska kunna pollinera så vi människor kan få frukt och grönt.  Den bästa marken att låta sin häst beta på är naturbetesmarker, det innebär att det är en mark som betas på men aldrig göstlas, plöjts eller såtts med gräs eller liknande. Kom ihåg att även en kortare tids bete kan ge ett viktigt bidrag till den biologiska mångfalden.  
Fotograf - Emma Abrahmsson.
Häst: Chester
 
Det finns tyvärr en nackdel med att ha hästen som betesdjur på naturbeetesmarkerna och det är att hästen betar ner riktigt nära marken vilket gör så att grässvålen lättare trampas sönder och förstörs. För att skydda den är det viktigt att marken hela tiden täcks av växtlighet. Hästen är ett tungt djur och kan lätt förstöra marken särskilt om dem har skor och står många på ett mindre utrymme. Därför är det viktigt att hålla koll när det är dags att flytta hästarna så naturen inte kommer till skada. Det är bra att ha tillgång till olika hagar så att det är lätt att flytta på hästarna i tid. Tänk också på att för om hästarnas bete ska gynna den biologiska mångfalden är det viktigt att planera betet på ett sådant sätt att marken inte gödslas upp med gödsel eller foderrester. 
Fotograf - Emma Abrahamsson
Häst: Chester
 
Har man inte själv tillgång till en naturbetesmark så kan man kontakta en lantbrukare i närheten, komunen eller länsstyrelsen. De kan eventuellt hyra ut eller tipsa om markägare du kan kontakta. Det finns även lite saker som man måste kolla upp och planera innan man släpper sin häst på bete, bland annat göra ett träckprov för att se till så att man håller parasittrycket nere. Skulle det vara så att hästen behöver avmaskas så måste det göras tre dagar innan man släpper sin häst så dyngbaggarna som bryter ner bajset skyddas från avmaskningsmedel.
 
Glöm inte heller att bara för att din häst står på sommarbete så klarar den inte sig själv, se till att göra en daglig visitering och se till så att det kan få skydd mot mygg och insekter och att det finns vatten. Något många inte vet om är att man behöver inte rykta den blank varje dag utan ett lager smuts hjälper till att skydda mot insekterna. Se också självklart alltid över hagarna innan du släpper ut din häst så det inte finns några giftiga växter såsom till exempel skelört, liljekonvalj, stånds, idegran, tiggarranunkel, kabbeleka, korsört, smörblommor eller vårkorsört.
Fotograf - Emma Abrahamsson
Häst: Chester
 
Lycka till med sommarbetet!
 
#1 - - Anonym:

Åhhh önskar vi kunde ha hästen jag rider på bete men han klarar verkligen inte av att gå med andra hästar och eftersom stallet inte är så stort finns de inte en hage han kan ha själv, dessutom måste han alltid ha en häst i en hage bredvid sig så det blir ju lite komplicerat men vi går och betar med honom 30 minuter när vi ridit. De blev en lång kommentar nu men hoppas inte de för något

Svar: Så tråkigt att höra!
Gör inget att det är en lång kommentar:)
Amanda Thorell

#2 - - Anonym:

Åhhh önskar vi kunde ha hästen jag rider på bete men han klarar verkligen inte av att gå med andra hästar och eftersom stallet inte är så stort finns de inte en hage han kan ha själv, dessutom måste han alltid ha en häst i en hage bredvid sig så det blir ju lite komplicerat men vi går och betar med honom 30 minuter när vi ridit. De blev en lång kommentar nu men hoppas inte de för något

Till top