Vad gör du med ditt hästbajs?

Ett miljövänligt stall / Permalink / 0
Jag la ut ett inlägg på facebook och kollade hur många kärror som man generellt tömmer om dagen och vad man gör med gödslet efteråt, åt min stora glädje så återanvändes 98% av allas gödsel. Jag tömmer ca 1 kärra per box varje dag, självklart är det ju olika beronde på sin hästs storlek men en häst som väger 500kg producerar ca 8-10 ton gödsel varje år! Det är sjuka mängder bajs. Kan ni tänka er hur mycket bajs alla hästars tillsamans i Sverige blir? Uppskatningsvis är det hela 2.7 miljoner TON per år!! Tänk så mycket bra 2.7 miljoner ton skit kan göra om man använder det på ett bra sett? Gödslen innehåller en mängd olika näringsämnen som är bra för åkermarkens bördighet och struktur. Det är otroligt viktigt att växtnäringen som finns i gräset återförs till jordbruket för att undvika att behöva bryta fosfor i gruvor och använda energikrävande handgödsel. Att bryta fosfor har bara negativa konsekvenser på miljön dessutom finns det bara en begrensad mängd vilket betyder att vi måste hushålla på den så den räcker till alla i en bra tid framöver. 
Det kan vara dyrt att göra sig av med sitt gödsel men i inlägget skrev många att de skänkte bort till kolonilotters ägare eller sålde till bönder vilket är toppen! Men alla har inte den möjligheten på grund av att göstlet oftast ses som avfall istället för en resurs i samhället. Har man problem att bli av med sitt gödsel är det sista man ska göra att dumpa det i naturen, då finns det risk för övergödning. Övergödning är det sista vi vill ha då det kan förstöra hela vårat system. Vid all hantering av gödsel finns risk för läckage, därför är det viktigt att man följer de regler som finns för att lagra och hantera gödsel som finns för att riskerna ska minimeras. (Allt finns på jordbruksverket.se)
 
Vilket strömedel man använder är ju upp till var och en men det finns ju de billigare och det dyrare det som enklare att mocka och det som är bäst för just dig och din häst, sen finns ju det de som är bäst för miljön. Alla strömedel påverkar ju miljön positvt på olika sett vissa kompositeras under en längre tid. Hur vet man vad man ska välja då?  Det bästa för att bidra till en hållbar utveckling är att välja det som ger tillbaka så mycket näring och mullämnen till jordbruket som möjligt tex halm, läste en jätteintressant studie där dem jämfört olika stömedel och deras förmultningstid länkar den här https://hastsverige.se/hastens-miljo/stallbyggnaden/strome. 
Det är dock svårare att sälja halmen till bönder då den är jobbigare att hantera på åkern. 
- Vill ni ha ett djupgånde inlägg om olika strösorter så kommentera.
 
På senare tid har man börjat se hästgödsel som en resurs i bioanläggningar. Det är dyrt och kräver samarbete mellan flera företag. Men det blir biligare och mindre arbete destu längre utvecklingen går så förhoppningsvis får vi mer biogas som blir till energi i framtiden.
 
Så vad var det viktiga då?
- Följ de regler som finns för gödselhantering
- Lagra gödslen så den inte läcker gödselvaten, på en gjuten platta eller container.
- Mocka hagar där marken inte är täckt av växtlighet.
- Se till så inget annat än gödsel hamnar i stacken eftersom det sedan ska återanvändas tillbaka på åkern och      försök att vara noga med att rensa bort strömedel för då blir det enklare för lantbrukarna att använda
Fotograf - Emma Abrahamsson
Häst: Chester
Till top